A=8 Km in de ochtend wandelen vanaf 10.00 uurB=15 Km in de middag wandelen vanaf 13.00 uurC=23 Km heledag wandelen vanaf 10.30 uur in de ochtend en 13.00 uur in de middag