Hieronder het huishoudelijk reglement van Liever Sportiever. Deze versie is van 2013. Deze wordt aangepast, een concept hiervan wordt voor de ALV die gepland staat op 10 oktober 2020, naar de leden verzonden. Tijdens de ALV zal hier (kort) over gesproken worden. Na ALV wordt dieper op ingegaan op de nodige wijzigingen. 

Huishoudelijk_reglement_2013_versie2 (002)