BESTUURSMEDEDELINGEN:
Allereerst willen wij de leden van Liever Sportiever het beste wensen voor 2017
en dat jullie mooie sporten, activiteiten mogen beleven in het jaar 2017.

TERUGBLIK 2016 van Liever Sportiever.
In het begin van het jaar 2016 waren zware maanden, van 1 januari tot 1 juli , er was te weinig mankracht in de vereniging LS, alleen Jeroen en Jolanda en de nieuweling voor afd. volleybal Henrianne waren actief. Het gaat voornamelijk de twee personen die de vereniging moesten runnen voor alle activiteiten JEROEN en JOLANDA. De hoeveelheid werk die ze hebben gedaan was een ongelofelijk grote prestatie voor LS, als ze het niet hadden gedaan, dan was LS ten gronde gericht, GROTE PLUIM voor twee personen.

Ze hadden ook steun gekregen van Adriaan (interim) voor 2 verschillende functies, namelijk voorzitter& penningmeester, het was voor Adriaan ook erg zwaar.
Maar ook voor hem de complimenten.
Alle activiteiten gingen gewoon door en was heel goed gegaan met een paar kleintjes probleempjes die ze prima wisten op te lossen.
De grote dank gaat naar hun dat ze LS wist te behouden, het schip Liever Sportiever
vaart nog steeds!

DE GROTE OMMEKEER VAN LS NA 1 JULI:
In de loop van mei / juni 2016 is door het weekend AMELAND is de rol opeens omgekeerd, er waren opeens veel belangstellenden voor de bestuursfuncties binnen LS.

ALLE FUNCTIES WERDEN IN MUM VAN TIJD BEZET.
Er is zelfs nieuwe tak bijgekomen, de afdeling: ACTIVITEITEN.

De last van Jeroen en Jolanda werd opeens een stuk lichter, er zijn nu 8 bestuursleden bij LS en ieder bestuurslid kreeg een functie. Je kan de bestuursleden zien op de bestuurspagina van de website.

In het begin liep het een beetje stroef en de bal ging beter draaien en Liever Sportiever leeft weer met voltallige bestuursleden en niet te vergeten => er zijn meer nieuwe leden bijgekomen, voornamelijk bij wandelsport 20, basketbal met verlies van 15 naar 12, volleybal is stabiel gebleven ( midweek 8 en KNDSB 7 ) en ook niet te vergeten, nieuwe LS leden zonder sport, steunen LS met een basislidmaatschap, mede hierdoor ging het ledenaantal meteen naar ruim 50 leden, naar verwachting zullen er in 2017 nog paar nieuwe leden bijkomen vooral bij KNDSB volleybal .

Vooruitzicht in 2017:
De lentedagcommissie is al op volle kracht bezig met het voorbereiden van de lentedag die op 18 maart 2017 plaatsvind.
Activiteiten: workshop planningen en activiteitenplannen staan al in de agenda vermeld.
Er komt ook een afsluitingsfeest voor LS leden en deze zal in het najaar wordt gehouden,
Planning: sportiviteitsprijs, vrijwilligersprijs enz. wordt opgezet.
AMELAND komt er aan, er zijn al veel aanmeldingen binnen, de plannen worden zo snel mogelijk bekend gemaakt door activiteiten en wandelsport.

HET BELANGRIJKSTE IS;
LIEVER SPORTIEVER LEEFT WEER EN GAAT MET DE VOLLE VAART 2017 IN.

Het bestuur van Liever Sportiever wensen de leden veel plezier in onze vereniging
en veel succes met alle activiteiten binnen LS.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Lucas Janssen
Secretariaat Liever Sportiever